Information & Technology Working Group Updates


Work Groups

Information

 • Mark Clements, Director, UW Oshkosh
 • Pauline Delfeld, IS System Development Services, UW Oshkosh
 • Dave Halderman, IS System Development Services, UW Oshkosh
 • Brandon Heise, CRM Architect, UW Oshkosh
 • Ally Jenner, Instructional Program Manager, UW Oshkosh
 • Joseph Kerkhof, Web Application Developer, UW Oshkosh
 • Andy Knoke, IS System Development Services, UW Oshkosh
 • Evelyn Li, Academic Technology Support: Lecturer, UW-Fox Valley

Operations

 • Liz Bannenberg, IS Specialist, UW Oshkosh
 • Derek Bozinoski, Information Processing Consultant, UW Oshkosh
 • Jenny Hoerth, Office Operations Associate, UW Oshkosh
 • Kelsey Johnson-Fischer, AV Services Coordinator, UW Oshkosh
 • Evelyn Li, Academic Technology Support: Lecturer, UW-Fox Valley
 • Traci Luft, Financial Specialist Senior, UW Oshkosh

Security

 • Victor Alatorre, Director, UW Oshkosh
 • Mark Clements, Director, UW Oshkosh
 • Jason Herman, Academic Advisor in SSS STEM, UW Oshkosh
 • Ally Jenner, Instructional Program Manager, UW Oshkosh
 • Richard Montano, IS Tech Services Specialist, UW Oshkosh

Services

 • Wayne Abler, Instructional Program Manager, UW Oshkosh
 • Liz Bannenberg, IS Specialist, UW Oshkosh
 • Derek Bozinoski, Information Processing Consultant, UW Oshkosh
 • Kelsey Johnson-Fischer, AV Services Coordinator, UW Oshkosh
 • Kris Kissling, CASE Associate/TV Production Assistant, UW-Fox Valley
 • Laura Knaapen, Director, UW Oshkosh
 • Ricky Landvatter, Senior Media Specialist, UW Oshkosh
 • Brian Ledwell, Instructional Program Manager, UW Oshkosh
 • Evelyn Li, Academic Technology Support: Lecturer, UW Oshkosh
 • Michelle Loker, IS Tech Services Senior, UW Oshkosh
 • Evelyn Meuret, Electronic Tech Media, UW Oshkosh
 • Andy Radig, Outreach Specialist, UW Oshkosh
 • Jim Stevens, Coordinator of Instruction, UW Oshkosh
 • Rhonda Stucky, Academic Technology Specialist, UW-Fond du Lac
 • Jen Whalen, Electronic Tech Media Intermediate, UW Oshkosh
 • Carey Woodward, Associate Professor, UW-Fond du Lac

Systems

 • Victor Alatorre, Director, UW Oshkosh
 • Eamon Bauman, IS Tech Services Senior, UW Oshkosh
 • Christian Beck, IS Network Services Specialist, UW Oshkosh
 • Kevin Boldt, IS Specialist, UW Oshkosh
 • Michael Brunn, IS Specialist, UW Oshkosh
 • Eddie Dwyer, IS Tech Services Senior, UW Oshkosh
 • Jason Herman, Academic Advisor in SSS STEM, UW Oshkosh
 • Ricky Johnson, IS Tech Services Specialist, UW Oshkosh
 • Kelsey Johnson-Fischer, AV Services Coordinator, UW Oshkosh
 • Kris Kissling, CASE Associate/TV Production Assistant, UW-Fox Valley
 • Brian Mauthe, IS Specialist, UW Oshkosh
 • Erik May, IS Tech Services Senior, UW Oshkosh
 • Richard Montano, IS Tech Services Specialist, UW Oshkosh
 • Tony Palina, Instrumentation Specialist, UW Oshkosh
 • George Paul, IS Network Services Senior, UW Oshkosh
 • Dan Petersen, IS Network Services Senior, UW Oshkosh
 • Andy Schultz, Business Automation Specialist, UW-Fond du Lac
 • Ryan Van Scyoc, IS Network Services Specialist, UW Oshkosh
 • Jaron Warrick, IS Network Services Senior, UW Oshkosh